0902.33.33.03

Sàn nhựa hèm khóa Rosa DP401

Sàn nhựa hèm khóa Rosa DP401 là vật liệu lát nền trong nhà, thích hợp tại khu vực có mật độ đi lại cao