0902.33.33.03

Giấy dán tường mẫu Premium

Premium là mẫu giấy dán tường cao cấp, thường sử dụng trong các công trình tiêu chuẩn từ 3 sao