0902.33.33.03

Sàn gỗ Giáng Hương

Sàn gỗ tự nhiên Giáng hương:
– 15*92*450: 1.250.000/ m2
– 15*92*600: 1.500.000/ m2
– 15*92*750: 1.600.000/ m2
– 15*92*900: 1.700.000/ m2
– 15*92*1800: 1.250.000/ m2
Danh mục: