0902.33.33.03

Sàn gỗ Laminate

Sàn gỗ LAMINATE công nghệ Thái Lan:
– 1215 * 197 * 8mm mã L82: 120.000/m²
– 1215 * 197 * 8mm mã L81: 135.000/m²
– 1215 * 197 * 8mm mã L83: 135.000/m²
– 1215 * 197 * 8mm mã L84: 135.000/m²
– 1215 * 197 * 8mm mã L85: 135.000/m²
– 1215 * 197 * 8mm mã L86: 135.000/m²
– 1208 * 126 * 12mm: 165.000/m2

Danh mục: