0902.33.33.03

Sàn gỗ Sồi

Sàn gỗ tự nhiên Sồi trắng:

– 15*92*450: 800.000/ m2
– 15*92*600: 810.000/ m2
– 15*92*750: 830.000/ m2
– 15*92*900: 790.000/ m2

Danh mục: