0902.33.33.03

Sàn gỗ Tre

– Sàn tre ép ngang màu Carbonnized (cafe)
– Sàn tre ép ngang màu Golden Teak
– Sàn tre ép nghiêng màu Carbonnized (cafe)
– Sàn tre ép khối có hèm khóa màu Carbonnized
– Sàn tre ép khối có hèm khóa màu Mohave
– Sàn tre ép khối có hèm khóa màu Rome City

Danh mục: